Havndal Hallen’s historie

Tankerne om at opføre en sportshal i Havndal opstod i midten af 1970’erne. Det var Havndal Borgerforening, som var primus motor for projektet i opstartsfasen, idet planerne var en tilbygning til Estraden på Festpladsen, da borgerforeningen ejede Estraden.

Det blev dog ret hurtigt besluttet, at den bedste løsning måtte være en ny sportshal, og planerne blev herefter overdraget til Havndal-Udbyneder Idrætsforening.

Der blev nedsat et byggeudvalg, som skulle få projektet realiseret. Byggeudvalget bestod af Jørgen Kristensen, Jørgen Hjorth og Henning Mogensen fra idrætsforeningens bestyrelse samt andre lokale støtter fra idrætsforeningen.

Da sportshallen var opført blev den overdraget til den selvejende institution Havndal Hallen, som blev indviet i september måned 1979.

 


 

Vi mangler info om dette, så hvis du ligger inde med noget info, så må du meget gerne sende os en mail.


Alle billeder og tekst må sendes til denne mail: hallenihavndal@gmail.com

 

 

 

 

 

Denne hjemmeside tilhører Havndal Hallen.

Alle rettigheder er med forbehold.

Siden er opdateret den 15-12-21 kl 21.00

 

 

 

Du kan følge Havndal hallen på Facebook.